Estudis D'Hom Logo
Català Castellano English Français - Avis Avís Legal

C/ Progrés, 3 Local 2 08012 Barcelona - info@edhom.cat - Tel : 654 122 979 - Fax : 935539909

Serveis

home Previous Next

Estudis D’hom us oferiex la possibilitat de cobrir la plaça de direcció financera amb el lloguer d’un professional experimentat i especialitzat, per hores o projecte. El head-renting, com anomenem al servei, permet flexibilitzar el cost a les seves necessitats gaudint de tot el coneixement que requereix la posició. El lloguer de directius es un servei en demanda creixent per les seves bondats:

 • Reducció de riscos i costos
 • Flexibilització de les necessitats
 • Aprofitament de l’experiència
 • Resultats immediats
 • Ajuda a la presa de decisions

L’interim management d’Estudis D’hom està enfocat a empreses que per la seva situació es poden aprofitar d’aquest servei de Head-renting financer:
Star-up : Empresa que inicia el seu desenvolupament i vol comptar amb la millor gestió professional per a la persa de decisions.
Pyme : Empreses que per estructura no els hi cal tenir la posició coberta al 100% i que prefereixen dedicar els seus recursos al seu know-how.
Empreses : Negocis que busquen el suport independent professional per a la presa de decisions.

L’externalització de la Direcció Financera:  Gestió global del departament financer coordinant l’equip intern o extern, reportant i analitzant les dades i proposant solucions a les oportunitats i riscos futurs. La posició pot implicar també la gestió a nivell internacional del departament i la participació en els comitès de direcció.
A més, la dilatada experiència adquirida durant els anys en nombroses empreses de diferents sectors, dimensions i mercats ens permet oferir els nostres serveis a tot tipus d’empreses: nacionals o filials de multinacionals.
Els nostres àmbits d’aplicació del head-renting financer son:

 • Management directiu o estratègic enfocat en les finances
 • Control de gestió i analítica
 • Administració global de l’empresa.

I els nostres objectius segueixen l’esquema general:

 • Seguretat en la informació
 • Anticipació d’oportunitats i riscos
 • Planificació d’alternatives i solucions
 • Presa de decisions

MANAGEMENT FINANCER(Descarregar PDF)
Estratègia Financera y suport a la presa de decisions
Soport financer a la Direcció General per a la presa de decisions estratègiques.
Optimització del departament financer
Coordinació amb tercers (auditors, advocats, gestories,...).
Sistema d’informació
El·laboració d’informes i reporting amb anàlisi de desviacions respecte de pressupost.
Gestió de les T.I.C.
Negociació línies de crèdit o finançament:
Recerca de nou capital segons les necessitats detectades i negociació directa amb els possibles nous socis o inversors: entitats financeres, capital risc, family offices, subvencions públiques, ...
Realització o acompanyament en processos de Due dilligence.
Auditories comptables: Per a detectar inconsistències, riscos i altres circumstàncies i pal·liar així asimetries o dèficits d’informació.
Compra-venda d'empreses:
Assessorament en la valoració d’empreses per a la seva venda i/o compra seguint mètodes financers i participació durant el procés de negociació del mateix.

CONTROL DE GESTIÓ
Gestió de suport o completa sobre el departament de control de gestió per a les tasques pròpies del controlling:

 • Càlcul de preu de venda
 • Elaboració i avaluació de Plans de viabilitat  i projectes d’empresa (business plan)
 • Escandalls de cost i marges unitaris
 • Marges bruts per centres de cost (departaments, clients, projectes,...)
 • Comptes d'explotació analítics per centres de cost (departaments, clients, projectes,...)
 • Optimització d'inversions
 • Rendibilitats de projectes o inversions
 • Consolidació de Resultats de grups d’empreses

 

ADMINISTRACIÓ
Creació i control del departament financer i administratiu per a garantir una informació veraç i puntual.
Consolidació d’estats comptables entre diferents sistemes comptables: USGAAP, NIC/NIIF. Amb l’aplicació del diferents sistemes comptables
Anàlisi dels models organitzatius.
Optimització de processos
Establiment de procediments e instruccions adients.
Control de circuits administratius