Estudis D'Hom Logo
Català Castellano English Français - Avis Avís Legal

C/ Progrés, 3 Local 2 08012 Barcelona - info@edhom.cat - Tel : 654 122 979 - Fax : 935539909

L'Empresa

VISIÓ
Cada vegada més les empreses necessiten poder variabilitzar els seus costos en funció del seu estat particular i l’evolució global del mercat per ajustar i garantir els seus beneficis cap als accionistes. Sota aquesta premissa, a d’Estudis D’hom volem donar un alternativa en aquells àmbits on l’externalització es complica per la seva proximitat a la presa de decisions oferint l’externalització de posicions mes properes al management i implicades en la presa de decisions per a aquelles empreses on convertir el cost en variable resulti atractiu.

MISIÓ
Estudis D’hom es especialista en la gestió de petites o mitjanes empreses, d’àmbit nacional o internacional, i s’especialitza en solucions externalitzades sobre el management financer de la unitat de negoci.
La nostra tasca es desenvolupa dins l’empresa, col·laborant directament amb la Direcció en la presa de decisions, des de l’organització, l’estudi i la realització dels informes necessaris per a la correcta estructura i funcionament així com participant especialment en la presa de decisions estratègiques o operatives.

 

 

ESTRATEGIA
L’estratègia d’Estudis D’hom es fonamenta en 3 eixos pilars de la nostra feina i cabdals en la vostra satisfacció i garantia:

PROXIMITAT AL CLIENT
Eficàcia en les nostres accions per a donar valor afegit al servei. Tant en el temps de realització com en la metodologia utilitzada.
Comunicació fluida i sincera directament amb les persones implicades per a garantir els resultats previstos.

QUALITAT
La qualitat de la nostra organització depèn directament de la confiança que generem en el tracte que mostrem, en el servei que prestem i en el resultats que oferim. I aquesta confiança reposa en 2 punts:


Garantir la competència de les accions segons les capacitats. Només acceptarem feines on ens hi veiem capacitats, i si no us podem atendre directament, us ajudarem a trobar un professional que sí us ho pugui atendre. No té cabuda un mal servei dins d’Estudis D’hom.

Discreció i confidencialitat: Som plenament conscients que en el desenvolupament de la nostra tasca tractem informació altament sensible i haurem d’ajudar a prendre decisions amb moltes implicacions. Per això la nostra garantia professional de discrecionalitat i confidencialitat així com una trajectòria  de més de 10 anys sense cap incidència al respecte.

RESULTATS VISIBLES
L’experiència ens diu que no es busquen informes, si no solucions.
Les nostres accions s’encaminen a aconseguir els vostres objectius, posant l’èmfasi en l’anticipació de riscos i la planificació d’accions.
I en el camí ajudem a prendre les decisions que finalment faran ben visibles els resultats de la nostra gestió amb la consecució dels objectius fixats.